האידיאה המרכזית של המשוואה האנושית

בצעירותי, הייתי כבן תשע עשרה, עלה בדעתי לכתוב אנציקלופדיה אנתרופולוגית על האדם, שתכלול מאה כרכים. אכן, לא השתניתי הרבה מאז, לבד מספר הכרכים שהאנציקלופדיה שלי אמורה לכלול. היום אמורים להיות לה 500 כרכים. נעשיתי יותר שאפתן, וכפי הנראה, גם יותר מפונטס. לזכותי יאמר, שכמעט והשלמתי את מאת הכרכים הראשונים, כך שחיפשתי לעצמי משימה יותר הירואית. ובכן, מהי האידיאה הכללית המרחפת על המשוואה האנושית שלי – ה'אקיס מונדי' או 'ציר העולם' שלי? האמת, התקשיתי להגיע למסקנה חד משמעית. אולי, אני רוצה להקיף את... כל האדם. הרבי מקוצק התבטא פעם, שהיה ברצונו לכתוב ספר אחד שיכיל את כל האדם, שיקרא בהתאם, 'ספר תולדות אדם', אך אחר כך, מסיבה השמורה עימו, ויתר על הרעיון. צדיק גדול אחר, השל"ה, אכן כתב ספר שנקרא 'תולדות אדם'. זה בערך רעיון 'המשוואה האנושית', שאני חשבתי עליו. אפשר לדבר איפוא על אידיאת האדם. אפשר לדבר על טבעו, אם יש לו טבע, ואפשר לדבר עליו כעל יוצר שליבת הוויתו היא החירות. הנה, לדוגמה, כמה הגדרות למהות האדם:

קרא עוד