ספרי קבלה וחסידות

מבשרי אחזה אלוה - סודות הגוף על פי הקבלה

ספר זה מגיש באהבה סקירה מפורטת של סודות הגוף על פי התפיסה הקבלית. בפעם הראשונה בעברית נסקר הגוף בכל היקפו, מגולגולת-עד-עקב, לא רק על פי ליקוטים אקראיים מתוך המקורות, אלא בנסיון לגבש מודל חשיבה שיטתי ומעמיק שיענה על השאלה הגדולה, כיצד הופכים את גוף הבשר משכן לזוהר האלוהי. 381 עמ'

110

אייזק ניוטון ובית המקדש - מדע, קבלה ומה שביניהם

ניוטון סבר שבורא העולם בחר לגלות את סודותיו הכמוסים ביותר לעם היהודי. לדעתו, סודות הבריאה, ברמה החומרית והאנושית, כפי שהם באים לידי ביטוי בהיסטוריה, הוצפנו במידות המשכן ובתי המקדש שלנו ובטקסי הקורבנות של הכוהנים הלוויים. 173 עמ'

86

המסע להמסת המאסה - עץ החיים הקבלי והדינמיקה של תהליכי מודעות

בספר זה ימצא הקורא הדרכה כיצד ניתן להיעזר בספירות עץ החיים הקבלי בכדי למוסס פחדים ודפוסי הגנה ישנים שהפכו את לבו סלעי ואטום, בודד, באמצעות דיבור חומל ומשרה אמון, בחינת "דבר אל הסלע" כך שהסלע הזה יהפוך שוב לעילוס. 170 עמ'

86

להתחבר לעץ החיים - מפתחות לקדושה, אהבה ויצירתיות

כל אחד מהאבות שימש מופת ומרכבה לספירה אחרת. דרך דמויותיהם אפשר להבין את אופי הספירות ואת סדר הנהגתן. עשר הספירות האלו מהוות את דיוקן הנשמה המלא, צלם האלהים, שכל אחד נברא על פיו, משקף אותו ומשמש לו משכן. זהו עץ החיים, האילן הקדוש, סוד האדם לאמיתו. כאשר אנו לומדים אותו אנו מתחברים אליו, אנו נזכרים בזהותנו המקורית, העמוקה, ופותחים אותה לאור. 191 עמ'

84

משחק המסכות של המוחלט - המטאפיסיקה של האחד וחידת האני

במדע, אנו מחפשים אחרי "התיאוריה של הכל", משוואת-על כלשהי, שתבטא את האחדות העליונה המסותרת מאחורי מסך התופעות ואוקינוס הפרטים. במיסטיקה, אנו מחפשים את האחד בתוך עצמנו. החידה הזו מפעימה ומכאיבה לנו באופן אישי. את ההתנוצצות של האחד הזה אנו מגלים לפעמים במיקוד הפנימי, מעבר לפרגוד החושים; לפתע, חל מעין היפוך, דוקא האחד הוא שטבעי לנו והריבוי הוא מדומה, מעין 'אשליה' הנולדת מתוך שכחה עצמית. 180 עמ'

84

מפתח הגנבים של החסידות

לא באה החסידות אלא ללמד את עורמת מפתח הגנבים הפותח את כל הדלתות; אין הקב"ה צריך באמת אלא את הלב, את נקודת האמת שבלב, שהרי "בראשית ברא אלהים", סופי תיבות אמ"ת. אין צורך בשום סגולות וניסים, שהרי עצם הבריאה, עצם הנשמה, עצם האהבה הזו, היא הסגולה האמיתית ואין זולתה. כל שם של אדם הוא שם קדוש, וכל תפילה שבלב היא יחוד אמיתי המחבר שמים וארץ בשמחת כלולות של חתן וכלה. 195 עמ'

76

נצח, זמן ונביעת האינסוף

בין אם אנו מעניקים את התאר 'נצח' לאלהים או לתודעה הטהורה, אנו עלולים לחזור על אותה שגיאה של פרמנידס ולתאר לעצמנו את הנצח הזה כמין שלמות אוטרקית, שלא עושה כלום מלבד להיות היא עצמה. דא עקא, שזו הגדרה בסיסית לאוויל גמור, שלא לומד כלום, בוֹר-סוּד כזה שמאבד מיד כל טיפה שמנסים להכניס לתוכו. אנו לכודים בהגיון העתיק האומר שהאמת המוחלטת צריכה להיות ללא כל שינוי, אחרת היא אשליה. 244 עמ'

76

ממשלה על המלאכים - איך האדם נעשה אדון על עצמו

בתהליך הריפוי, ההתחלה היא תחושה של פיצול ורסיסים שאינם מתחברים יפה יחדיו, מעין סתירות פנימיות או מצבי עירפול המכניסים את הישות למעין ספק קיומי ביחס לזהותה וביחס לכל השאר. 'כח ההפרדה' פעל נמרצות מדי וכעת יש צורך לזמן את 'הכח המאחד', שיהפוך שוב את הקרעים האלו למארג אחד. 214 עמ'

72